PREZIDENTO ŽODIS

Mieli Studentai,

Baigėsi dar vienas etapas. Metai žmogaus gyvenime yra trumpas laiko tarpas, tačiau mūsų organizacijai – tai ciklas džiugių, liūdnų bei perspektyvių įvykių, kurie ugdo ir kuria bendrą patirtį. Išgyvenę 2017 – 2018 m. aukštojo mokslo reformos informacinio karo, Lietuvos studentų sąjungos krizės bei universiteto skandalo įvykius, pradėję šią kadenciją iškart žengėme į tų įvykių padarinius. Profesionaliai atstovavome studentams Rektoriaus rinkimų laikotarpiu, kritiškai įvertinę dabartinę studentiško judėjimo būklę ir esmę žengėme esminėmis strateginių pokyčių kryptimis, pritraukėme resursų studentų socialinei gerovei užtikrinti.

Jaučiu begalinį dėkingumą ne tik Jums už prieš metus išreikštą pasitikėjimą, tačiau ir komandai, kuri priėmė visus gautus iššūkius ir išliko fiziškai bei emociškai tvirta praėjus visam kadencijos laikotarpiui. Užaugusios jų asmenybės bei įgytos kompetencijos padės organizacijai palaikyti ir kelti aukštą atstovavimo lygį, nes dalis jų ir toliau tęs aktyvią veiklą studentiškame judėjime.

Paruošėme Jums veiklos ataskaitą, kuri leis apžvelgti, prisiminti ar įvertinti kas įvyko per praėjusius metus. Džiaugiuosi, jog šiandien didžioji dalis organizacijos narių turi gilų supratimą apie atstovavimo esmę, o mūsų „laivą“ po daugelio metų pagaliau pavyko pasukti į naujus, mažai ištyrinėtus atstovavimo vandenis. Kiekvieno įgulos nario indėlis paspartins kelionę, o laivą palikę alumnai siųs radijo signalus padėsiančius Jums orientuotis.

Bon voyage, šaunuoliai!

KTU SA Prezidentas
Lukas Kijauskas


KTU SA STRATEGINIS VALDYMAS

ATSTOVAVIMAS IŠORĖJE


SAVE ATSTOVAUJANTYS STUDENTAI

STUDENTŲ ATSTOVAVIMAS

BENDRAVIMAS IR BENDRADARBIAVIMAS SU UNIVERSITETO ADMINISTRACIJA

Suorganizuota tarptautinė studentų diena

Vykdyti nuolatiniai susitikimai su studijų biuru

KITA


KTU SA AKREDITAVIMAS

KTU SA VEIKLOS PROCESAI

VEIKSNŪS STUDENTŲ ATSTOVAI

KITA


SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ

PRADŽIOS MENTORYSTĖ

KITA


PROJEKTAI

PROJEKTŲ TEIKIMAS PARAMOS FONDAMS

KTU SO

Projektas Suma
Seniūnų mokymai 2018 600 €
Pirmininkų mokymai 600 €
Savanoriauk! 1700 €
FSA komandų mokymai 1000 €
Organizacinių reikalų komiteto mokymai 550 €
Studijų programų komitetų studentų atstovų mokymai 190 €
GrandŽIK‘19 500 €
Socialinių reikalų komiteto mokymai 350 €
Kauno miesto studentų lyga (KMSL) 400 €
Grupės seniūnas – ateities lyderis 600 €
Pasidalinimo platforma „Tai ko nepagooglinsi“ 350 €
Žiemos akademija 2019 600 €

LSS fondas

Projektas Suma
Tyrėjų naktis 620 €
GrandSoc 349,75 €
Trikampio mokymai 500 €
Without Brakes 499,70 €

ADMINISTRAVIMAS

RENGINIAI

KITA


ADMINISTRACINIAI KOMITETO ASPEKTAI

SUVENYRŲ KRAUTUVĖLĖS PROJEKTAS

KITA

Organizuoti mokymai

Lektoriauta


KTU SA ĮVAIZDIS IR STILIUS

MOKYMAI

Komiteto mokymai

KTU SA VEIKLŲ VIEŠINIMAS

3 neeilinės ataskaitinės konferencijos Mandatai, 2 straipsniai, 1 informacinis įrašas FB
Susitikimas su rektore Įvykis FB, straipsnis
Pradžios mentorystė 4 įrašai FB su vizualais, 2 interviu iš buvusių mentorių
Kandidatų į rektorius debatai Įvykis FB, paviešintas straipsnis, padėkos
Pirmininkų mokymai Akreditacijos, fotografija
Rugsėjo 1-oji Įvykis FB, akreditacijos, bilietai, 2 vizualai įvykyje
SPK studentų registracija SPK ikona, 2 animaciniai video
KTU Suvenyrai 2 produktų fotosesijos, 2 informacinės nuorodos, 5 FB įrašai, iš kurių 1 GIF, suvenyrų ikonos
Tarptautinė studentų diena 7 FB įrašai, iš kurių 2 GIF. Viešinti KTU ir Kauno savivaldybės pasikeitimai
Komandų mokymai Fotografija, straipsnis, įrašas FB
DUK KTU SA puslapyje Sukurta rubrika "ar žinojai, kad...?". 2 FB įrašai
KTU SA Dėkoja 2018 16 plakatų maketų, lipdukai, kvietimai
Žiemos akademija 2019 Lipdukai, akreditacijos, straipsnis, fotografija, FB įvykis
Ataskaitinė – rinkiminė konferencija 2019 4 FB įrašai, iš kurių 1 GIF, 2 straipsniai, debatų įvykis, kvietimai
Trikampio mokymai Akreditacijos, straipsnis

KITA


INFORMACIJOS ADMINISTRAVIMAS

DOKUMENTŲ VALDYMAS

ADMINISTRACINIAI PROCESAI

KITA


TARPTAUTINIŲ STUDENTŲ ATSTOVAVIMAS

TARPTAUTINIAI MAINAI IR PROJEKTAI


ORGANIZACIJOS VIENINGUMAS

KOMPETENCIJŲ UGDYMAS

ORGANIZACIJOS STIPRINIMAS

KTU SAVANORYSTĖS SISTEMOS VALDYMAS

KITA

BENDRA STATISTIKA

STRATEGIJA. ETAPAS 1/4

TARPTAUTINIŲ STUDENTŲ INTEGRACIJA

64.3%

Uždaviniai:

Sukurti komunikacijos platformą, pasiekiančią visus tarptautinius studentus

0%

Vykdyti tarptautinių studentų apskrituosius stalus ar fokus grupes ir sekti rezultatus

50%

Turėti KTU SA ISR komitete veiksnų atstovą iš kiekvieno fakulteto

100%

Sekti KTU SA vykdomose veiklose dalyvaujančių tarptautinių KTU studentų skaičių

100%

Įtraukti fakulteto ISR atstovą į fakultetinius susitikimus su administracija

0%

Adaptuoti savanorystės platformą tarptautiniams studentams

100%

STUDENTIŠKŲ ORGANIZACIJŲ KOORDINAVIMAS

87.5%

Uždaviniai:

Įtraukti SO į KTU SA kompetencijų kėlimo veiklas

100%

Sukurti rekomendacinio pobūdžio projektinio finansavimo kriterijus

50%

Užtikrinti KTU SA renginių tinklelio sąveiką su SO veiklomis

100%

Parengti arba atnaujinti visų SO nuostatus

100%

ATSTOVAVIMO BENDRABUČIŲ KLAUSIMAIS KOMPETENCIJA

75%

Uždaviniai:

Atnaujinti atstovavimą bendrabučiuose reglamentuojančius dokumentus ir sukurti komiteto nuostatus, pareigybinį aprašą

100%

Vykdyti būsimo koordinatoriaus atranką

50%

SAVE ATSTOVAUJANTYS STUDENTAI

80%

Uždaviniai:

Mokyti seniūnus ir pradžios mentorius apeliacijų ir skundų teikimo tvarkos

100%

Užtikrinti akademinių procesų koordinatorių parengtį dalyvauti apeliacijų ir skundų teikimo ir nagrinėjimo procesuose

100%

Komunikuoti apeliacijų ir skundų tvarką studentams aktualiu laikotarpiu

100%

Užtikrinti KTU SA nario įsitraukimą į kiekvieną skundų ir apeliacijų nagrinėjimo atvejį

100%

Viešinti apeliacijų ir skundų patenkinimo statistiką

0%

VIDINĖS IR IŠORINĖS KOMUNIKACIJOS VYSTYMAS

75%

Uždaviniai:

Užtikrinti KTU SA komunikacijos kanalų naujiems studentams pateiktis

25%

Segmentuoti komunikaciją tikslinėms grupėms

75%

Naujinti alumnų kontaktus ir duombazę organizacijos reikmėms

75%

Parengti atstovo komunikacijai pareigybinį aprašą, nuostatus ir įvykdyti atranką

100%

Sukurti įrankį vidinės komunikacijos efektyvumui sekti

100%